Nota

Media bachillerato

Troncales

Lengua

Lengua extranjera

Lengua cooficial

Historia

Troncal de opción

Ponderación

Especificas

Nota 1

Ponderación

Nota 2

Ponderación

Nota 3

Ponderación

Nota especifica

Nota EvAU